• Opublikowano w:

  Europosłowie zdecydują o przyszłości wolnego internetu. Oto najważniejsze skutki i największe zagrożenia dyrektywy o prawie autorskim

  Wrześniowe głosowanie Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą o prawie autorskim w jednolitym rynku cyfrowym może radykalnie zmienić internet, jaki znamy. Projekt unijnego prawa, porównywany do porozumienia ACTA, już doprowadził do serii ulicznych demonstracji. Na początku wakacji na ulicach kilkunastu polskich miast protestowano przeciwko obowiązkowi filtrowania internetu, planowane są też protesty 26 sierpnia. Czy kontrowersyjne propozycje zapisów, […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Przez niepewne prawo firmy nadal mało inwestują

  Bez przyspieszenia inwestycji trudno będzie utrzymać wysokie tempo rozwoju gospodarczego w długim okresie – podkreślają ekonomiści. Firmy hamuje jednak niepewne otoczenie legislacyjne. Zamiast inwestować, wolą zatrudnić dodatkowych pracowników, z którymi ewentualnie w momencie pogorszenia koniunktury można będzie się rozstać. Ze względu na historycznie niskie bezrobocie, mają z tym jednak coraz większy problem. – Mamy doskonałą […]

  Czytaj więcej

 • bitcoin polskie prawo

  Opublikowano w:

  Brak regulacji rozkłada rynek cyfrowalut. Branża zaczyna myśleć o ucieczce z Polski

  Jeszcze rok temu byliśmy jednym z największych na świecie tego typu rynków. Ale, według ekspertów, straciliśmy mocną pozycję, bo ustawodawca dotąd nie widział potrzeby wprowadzenia uregulowań prawnych. Tymczasem Japonia, która w 2016 roku była za nami pod względem obrotów, zdążyła uporządkować kwestie legislacyjne. Dzięki temu, już w sierpniu br. miała co najmniej kilkadziesiąt razy większy […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Raport (de)regulacyjny – czyli czy łatwo być przedsiębiorcą w Polsce?

  Nadmiar niespójnych regulacji prawnych, zwłaszcza podatkowych to poważna bariera stojąca na przeszkodzie rozwoju przedsiębiorczości. Również niestabilność prawa i jego częste modyfikacje nie sprzyjają budowania sprzyjającego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej. Czy coś się zmieniło na tym polu od czasu przejęcia władzy przez aktualnie rządzącą ekipę? W momencie przejmowania władzy przez PiS, premier Beata Szydło w […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Jak powołać członka zarządu?

  Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej  może mieć wymiar korporacyjny bądź etatowy. Powołanie danej osoby na stanowisko członka zarządu w spółce kapitałowej nie powoduje niejako z mocy prawa nawiązania stosunku pracy. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy stosunek pracy, decyduje zawarcie odrębnej umowy. Podobnie dziej się w przypadku odwołania pracownika z funkcji […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Jakie prawo i podatki w firmie?

  Najczęściej wybierana przez początkujących jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Przez pierwsze 2 lata jest jeszcze możliwość przejścia na niższe składki ZUS. Dzięki temu przedsiębiorca ponosi o wiele mniejsze koszty wynikające z prowadzenia swojej działalności. Każdego miesiąca jest zmuszony opłacić ZUS, a zarazem zaliczkę na podatek dochodowy. To wszystko staje się możliwe, jeśli jeszcze wcześniej dba o […]

  Czytaj więcej

 • zaświadczenie o niekaralności

  Opublikowano w:

  Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

  Jak nie naruszyć zasad równego traktowania w zatrudnieniu? W jakim zakresie pracodawca może zbierać informacje o swoim przyszłym pracowniku w kontekście możliwości zbadania jego konfliktów z prawem, jakie miał w przeszłości? Na powyższą sprawę zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdzając, iż zbieranie tego typu informacji może być nielegalne i naruszać prywatność pracownika. Praktyka jednak wskazuje, […]

  Czytaj więcej

 • spory konsumenckie

  Opublikowano w:

  Od jutra zmiany w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nowe narzędzia zyska Rzecznik Finansowy

  W Polsce polubowny sposób rozwiązywania sporów konsumenckich jest mało rozpowszechniony, ale dzięki wchodzącym 10 stycznia w życie przepisom powinno się to zmienić. Nowe regulacje będą mieć istotny wpływ m.in. na podmioty rynku finansowego i ich klientów. Instytucje te będą musiały informować klientów o sposobach pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów. Rzecznik Finansowy, który będzie instytucją właściwą dla podmiotów z sektora finansowego, zyska nowe […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Dwa lata na wdrożenie nowych przepisów dotyczących danych osobowych

  Wprowadzone zmiany nakładają na firmy dodatkowe obowiązki, za którymi wiążą się też większe koszta prowadzenia działalności. Dają one więcej uprawnień obywatelom Unii Europejskiej, zapewniając większą kontrolę nad tym, co będzie się działo z ich danymi osobowymi. Firmy wykorzystujące informacje o danych osobowych zobligowane są do informowania w szerszym zakresie o tym dokąd wysłane są informacje […]

  Czytaj więcej