w

Jak zarządzać retencją danych osobowych pracowników: wskazówki od eksperta

Z retencją danych osobowych pracowników wiąże się wiele wyzwań. Tomasz Dąbrowski, Senior Konsultant SAP w firmie Quercus, podkreśla konieczność wprowadzenia w firmach odpowiednich procedur oraz przeszkolenia personelu. Oprócz zgodności z przepisami RODO, efektywna retencja danych osobowych pomaga w zarządzaniu informacjami i zwiększa bezpieczeństwo danych pracowników.

„Retencja danych osobowych w dziale kadr jest nie tylko obowiązkiem, ale i wyzwaniem. Odpowiednie narzędzia, takie jak Q-Solutions RODO, ułatwiają ten proces, umożliwiając zarówno usunięcie, jak i anonimizację danych,” mówi Dąbrowski.

RODO i konieczność audytu

Pierwszym krokiem w zarządzaniu retencją danych jest przeprowadzenie audytu, aby ustalić, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakich miejscach są one przechowywane. Jest to kluczowe również dla zidentyfikowania tak zwanej „szarej strefy danych osobowych”, na przykład informacji przechowywanych na przenośnych nośnikach czy roboczych wydrukach.

Kluczowe zasady dla działu kadr

Dział kadr to miejsce, gdzie gromadzony jest największy zbiór danych osobowych w organizacji. Tutaj także wprowadza się specyficzne zasady dotyczące okresu przechowywania danych. Na przykład, dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., okres ten wynosi 10 lat, podczas gdy dla pracowników zatrudnionych wcześniej może wynosić nawet do 50 lat.

Jak bezpiecznie usuwać dane?

Bezpieczne zarządzanie retencją danych obejmuje również ich usunięcie lub anonimizację. Tomasz Dąbrowski podkreśla dwuetapowy proces weryfikacji danych przed ich usunięciem jako ważny element, z uwagi na nieodwracalność procesu retencji.

Korzyści z efektywnej retencji danych

Skuteczna retencja danych osobowych nie tylko pomaga w zgodności z RODO, ale również porządkuje bazę danych, zwiększa bezpieczeństwo informacji pracowników i ułatwia pracę zespołu zarządzającego danymi.


  1. W jakich obszarach HR można wykorzystać AI? [artykuł ekspercki Quercus]
  2. Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych elementów
  3. Kompetencje pracowników zadecydują o pozycji przedsiębiorstwa na rynku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nearshoring - jak obniżyć koszty i poprawić efektywność

Nearshoring – jak obniżyć koszty i poprawić efektywność

faktoring

Wzrost zainteresowania faktoringiem wśród firm w Polsce