w

Jak doceniać pracownika?

Jak doceniać pracownika

Pierwszego marca obchodzimy Dzień Doceniania Pracownika. Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę, 71% byłoby wtedy mniej skłonnych do odejścia z pracy, a ponad 83% pracowników uważa, że docenianie ma wpływ na ich motywację do pracy. – Pracodawcy mają świetne narzędzie do zwiększania efektywności w zespole, ale nie zawsze wiedzą jak z niego korzystać – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa, który na co dzień współpracuje z czołowymi liderami polskiego biznesu.

Opublikowane w styczniu 2024 r. wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Nectar na ponad 1800 ankietowanych w USA pokazują, że docenianie pracowników ma bezpośredni wpływ na ich produktywność w pracy. Instytut Przywództwa przypomina o tej istotnej korelacji w związku z obchodzonym pierwszego marca Dniem Doceniania Pracownika i podaje kluczowe zasady, którymi pracodawcy powinni się kierować w doborze i sposobie wyrażania uznania swoim pracownikom.

Dzień Doceniania Pracownika został ustanowiony w 1995 r. przez amerykańskiego eksperta od motywacji Boba Nelsona. Po prawie trzech dekadach święto to jest znakomitą okazją do podkreślenia znaczenia doceniania w miejscu pracy.

Warto zauważyć, że według badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl 41% Polaków szuka pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie, a wśród pokolenia Z odsetek ten wynosi aż 59%. Jak więc sprawić, by pracownicy dobrze czuli się w miejscu pracy i nie chcieli odchodzić?

Piotr Gąsiorowski wskazuje na 4 kluczowe zasady doceniania, o których powinien pamiętać dobry lider. 

  1. Jak doceniać pracownika? Stwórz poczucie podmiotowości

Podmiotowość w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaangażowania i motywacji pracowników. Jest to koncepcja, która zakłada traktowanie pracowników jako aktywnych uczestników w życiu organizacji posiadających własne cele, potrzeby i wartości. Dążenie do podmiotowości oznacza uwzględnianie indywidualnych perspektyw, umiejętności oraz wkładu każdego pracownika w procesy firmy, nawet te decyzyjne i organizacyjne. Przeciwieństwem podmiotowości będzie przedmiotowość, kiedy wykonuje się jedynie schematyczne zadania i stosunkowo łatwo można zostać zastąpionym przez kogoś innego.

Podmiotowość w miejscu pracy jest kluczowa dla pracowników. Daniel Pink, autor bestsellerów dotyczących motywacji, wskazuje, że znajduje się ona na pierwszym miejscu wśród potrzeb pracowników. Następnie jest poczucie znaczenia oraz świadomość, że to, co robią, ma sens. Dopiero na czwartym miejscu pojawia się wynagrodzenie – wyjaśnia Piotr Gąsiorowski. 

  1. Jak doceniać pracownika? Poznaj kadrę i personalizuj przekaz

Jakość doceniania pracowników to kluczowy czynnik w budowaniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz w motywowaniu zespołu do osiągania wyznaczonych celów. Ważne jest, aby docenianie nie było powierzchownym gestem, ale przede wszystkim autentycznym wyrazem uznania za wysiłek i zaangażowanie każdego pracownika.

Podstawowym elementem wysokiej jakości doceniania jest jego spersonalizowanie. Pracownicy odczuwają większe zadowolenie i motywację, gdy wybrana forma doceniania odpowiada ich preferencjom i potrzebom emocjonalnym. Dlatego warto poznać swoich pracowników, zrozumieć ich sposób działania, aby docenianie było skuteczne i autentyczne twierdzi ekspert. 

Gary Chapman i Paul White w książce „Pięć języków doceniania w miejscu pracy” wskazują na konieczność poznania języków doceniania współpracowników i przekonują, że nie każdy pracownik w ten sam sposób zinterpretuje ten sam sposób doceniania: To, co sprawia, że jeden pracownik czuje się doceniony, nie sprawia, że tak poczuje się inny pracownik. 

Piotr Gąsiorowski dodaje również, że w kontekście personalizowania przekazu ważne jest, żeby docenianie było szczere i wynikało z autentycznego zainteresowania potrzebami pracownika. Potwierdza to badanie firmy Nectar, które wskazuje, że 67% pracowników potrafi rozpoznać wiadomość doceniającą ich działanie przygotowaną przez człowieka od wiadomości przygotowanej przez sztuczną inteligencję.  

  1. Jak doceniać pracownika? Doceniaj regularnie

Badania firmy Nectar podają, że 98% pracowników codziennie otrzymujących uznanie czuje się docenionych przez swojego pracodawcę. W przypadku pracowników docenianych raz w roku jedynie 37%. Ta ogromna różnica świadczy o sile codziennych gestów uznania i wdzięczności w relacjach pracownik – pracodawca.

Kolejnym istotnym aspektem jest ciągłość w docenianiu. Regularne wyrazy uznania za wysiłek pracowników, nawet w przypadku drobnych sukcesów, budują atmosferę wzajemnego szacunku i motywują do dalszego rozwoju. Ważne jest, aby docenianie nie było zarezerwowane tylko dla wyjątkowych okazji, lecz stało się stałym elementem kultury organizacyjnej. Oczywiście praca w dużych zespołach często nie pozwala na codzienne gesty docenienia. Warto więc utrzymać częstotliwość chociażby miesięczną. Wraz z coraz rzadszym docenianiem pracownika spada jego subiektywne odczucie bycia docenianym w miejscu pracy. Może to przyczynić się do myśli o zmianie pracy. Badania wskazują, że 71% pracowników byłoby mniej skłonnych do odejścia z firmy, gdyby byli częściej doceniani  – mówi ekspert.

Nawet najmniejsze gesty docenienia mogą mieć ogromny wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników. To może przełożyć się na wydajność całego zespołu oraz poziom satysfakcji z pracy. Dlatego warto znaleźć czas, by regularnie wyrażać uznanie za wysiłek i zaangażowanie pracowników. To inwestycja w atmosferę pracy i stabilność zespołu.

  1. Jak doceniać pracownika? Doceniaj konkretnie

W procesie doceniania pracownika kluczową zasadą jest, aby być konkretnym i precyzyjnym. Zamiast używać ogólników, warto skupić się na konkretnych działaniach i osiągnięciach, które zasługują na uznanie. Konkretność w docenianiu pracowników pozwala na klarowność i zrozumienie. Pracownicy dokładnie wiedzą, za co są doceniani, co jest motywujące i buduje zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Dlaczego konkretny przekaz doceniający jest tak ważny? Ponieważ konkretne informacje są bardziej wartościowe i pomocne dla pracownika. Wskazanie konkretnych działań, które zostały docenione, pozwala pracownikowi lepiej zrozumieć, co robi dobrze, oraz motywuje go do kontynuowania tych działań w przyszłości. Na przykład, zamiast powiedzieć „Dziękuję za dobrą pracę” lepiej będzie powiedzieć „Bardzo doceniam twoje zaangażowanie na dzisiejszym spotkaniu z klientem X. Twój profesjonalizm i determinacja przyczyniły się do pozytywnego rezultatu, za co serdecznie dziękuję” – tłumaczy Piotr Gąsiorowski. 

Docenianie pracowników to nie tylko gest uznania za dobrze wykonaną pracę, ale także kluczowy element budowania zaangażowania, motywacji i lojalności w zespole. Kiedy pracownicy czują się docenieni za swój wysiłek i wkład w firmę, są bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych działań oraz do angażowania się w osiąganie wspólnych celów.

W kontekście coraz większej mobilności zawodowej oraz wzrostu oczekiwań pracowników dbanie o kulturę doceniania staje się niezbędnym elementem strategii kadrowych każdej organizacji. Nie tylko przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników, ale także wpływa pozytywnie na ich lojalność oraz satysfakcję z pracy. Dobre słowo docenienia nic nie kosztuje, a tak wiele korzyści może przynieść.


  1. Czy Polska jest gotowa na 4-dniowy tydzień pracy? [komentarz ekspertki]
  2. Ranking najbardziej angażujących atrakcji na eventy firmowe
  3. 5 najważniejszych trendów na rynku pracy w 2024 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eventy firmowe

Ranking najbardziej angażujących atrakcji na eventy firmowe

Reklama w Google Ads

Jak zacząć reklamować firmę w Google Ads?