Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Jak planować logistykę i zakupy w firmie podczas pandemii?

Pandemia COVID-19 już niemal od roku diametralnie zmienia nasze życie, ale także sposób, w jaki zarządzane są firmy. W mgnieniu oka zmieniły się zasady i reguły prowadzenia biznesu – dla jednych było to źródłem problemów, dla innych – szansą na rozwój. Szczególnym wyzwaniem są kwestie logistyczne, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Jak planować zakupy i ustalać korzystne warunki handlowe? Jaki horyzont czasowy mieć na uwadze? Jak nadzorować stany magazynowe? Jak wybierać dostawców lub organizować sprawy związane z transportem?

Na te pytania można uzyskać odpowiedź podczas szkoleń online organizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ. Kursy „Zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie” oraz „Logistyka
w przedsiębiorstwie handlowym” prowadzi praktyk oraz wykładowca dr Piotr Sosnowski.

Pandemia COVID-19 zmienia nasze życie. Menedżerowie i przedsiębiorcy zostali postawieni w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga dużej elastyczności i szybkiego dostosowywania się do kolejnych zmian. Sposoby zarządzania przedsiębiorstwem zaczęły podlegać innym regułom niż dotychczas. Dla jednych oznacza to powstanie nowych problemów i wyzwań. Dla innych jest to szansa na rozwój. 

Dla niektórych przedsiębiorstw, również tych związanych z logistyką, zmiany w biznesie wywołane przez nową sytuację na świecie okazały się pomyślne. Niektóre przedsiębiorstwa sektora TSL (np. UPS) odnotowały rekordowy wzrost przychodów: 24 mld USD za czwarty kwartał 2020 r. Oznacza to wzrost o 21% licząc rok do roku. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zakupami i logistyka to obszary działalności wielu przedsiębiorstw, nie tylko tych działających bezpośrednio w branży TSL. Są one źródłem problemów i wyzwań zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników. Tymczasem zakupy to nie tylko miejsce oszczędności w firmie. To źródło przewagi konkurencyjnej i optymalizacja procesów. To element szerszej strategii firmy, dlatego tak ważny jest proces ich planowania. 

Niezależnie od okoliczności, logistyka i zarządzanie zakupami są kluczowe dla zachowania ciągłości łańcuchów dostaw – szczególnie, kiedy możliwości przemieszczania towarów zostały ograniczone. Bez sprawnej logistyki przedsiębiorstwa będą doświadczać trudności w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców. Natomiast bez sprawnego zarządzania zakupami skuteczna współpraca z dostawcami nie będzie możliwa.

Do wyzwań z obszaru zarządzania zakupami należy zaliczyć m. in. badanie rynku dostawców, ich wybór oraz ocenę. Z kolei problemy z zakresu logistyki to np. ustalanie poziomu stanów magazynowych zapasów w taki sposób, aby ich zakup i obsługa były jak najmniej kosztowne. Wyzwaniom tym można sprostać na wiele sposobów. Do oceny dostawców można wykorzystać m.in. kwestionariusze oceny i samooceny dostawców. Z kolei problemy związane ze stanami magazynowymi można rozwiązać wprowadzając stany normatywne. 

Wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę w tych tematach, zapraszamy na szkolenia online, które pozwolą poznać specyfikę funkcji logistyki i zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie, nauczyć się korzystać z odpowiednich narzędzi pracy logistyka i menedżera zakupów oraz dokonać wymiany wiedzy i doświadczeń.

Szkolenie „Zarządzanie Zakupami w przedsiębiorstwie” zawiera takie elementy, jak zarządzanie zamówieniami, badanie rynku dostawców oraz ich wybór i metody oceny. Z kolei na szkoleniu „Logistyka w przedsiębiorstwie handlowym” poruszane są takie zagadnienia, jak zarządzanie zapasami, skuteczna realizacja zamówień klientów oraz ustalanie korzystnych warunków handlowych. Oba szkolenia są prowadzone przez Piotra Sosnowskiego, doktora nauk o zarządzaniu oraz doświadczonego specjalistę i menedżera z obszaru logistyki i zarządzania zakupami. Łączy on wieloletnie doświadczenie praktyczne z ekspercką i naukową wiedzą teoretyczną. Jego sposób pracy ze słuchaczami to prowadzenie dyskusji, rozwiązywanie problemów oraz nastawianie na działanie i ciągłe doskonalenie.

Więcej o szkoleniach prowadzonych przez Wydział Zarządzania UŁ: http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl 

dr Piotr Sosnowski – praktyk na stanowisku menedżer ds. logistyki i zakupów w centrum dystrybucyjnym związanym z największą europejską grupą zakupową sektora HVAC oraz analityk w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zakupami m. in. dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz Polskiego Forum ISO 14000. Koordynator na woj. łódzkie programu TOP YOUNG 100, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów. Autor raportów i ekspertyz w obszarach handlu międzynarodowego, polityki gospodarczej oraz polityki przedsiębiorstwa. W ramach Katedry Logistyki współpracuje z takimi organizacjami biznesowymi, jak Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów czy Związek Pracodawców LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej.

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *