Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Nie bonusy, a możliwość pomocy innym – to motywuje pracowników

IKEA, Imperial Tobacco Polska S.A. i T „Kruszwica” S.A. to tylko kilka firm, które aktywnie angażują się w ideę tzw. wolontariatu kompetencji. W jego ramach ich pracownicy dzielą się cenną wiedzą z tymi, którzy jej potrzebują, a sama firma może rozwinąć skrzydła w sektorze CSR.

Nie od dziś wiadomo, że w ramach działań wizerunkowych firmy nie mogą zapominać o Corporate Social Responsibility, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dzięki temu firma może pokazać, że dba nie tylko o wzrost i zyski, ale także o dobrobyt i zdrowie społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Altruizm pozwala zarobić

Takie działania przynoszą oczywiste korzyści wizerunkowe, choć zdaniem respondentów badania „State of Sustainable Business Survey”, przeprowadzonego w 2015 roku na próbie 200 przedsiębiorstw, inwestycja w CSR niesie za sobą także wymierne zyski finansowe. Klienci są coraz bardziej świadomi i uważnie wybierają firmy, którym są skłonne powierzyć swoje pieniądze – podobna tendencja dotyczy zarówno relacji B2B, jak i B2C.

Jesteśmy skłonni płacić więcej za produkty pochodzące od firm społecznie odpowiedzialnych, od których oczekujemy zaangażowania w sprawy społeczne oraz, co równie ważne, dbałości o ekologię.

W Polsce idee CSR również rozprzestrzeniają się szybko. Zgodnie z raportem „Menadżerowie CSR” (Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Instytutem PBS i Deloitte), zdecydowana większość z badanych zauważa wpływ Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na funkcjonowanie ich firm. Ponad jedna trzecia przyznaje, że za najlepszy sposób realizowania tej idei uznaje właśnie wolontariat kompetencji.

Czym jest wolontariat kompetencji?

Wolontariat pracowniczy obejmuje bardzo szerokie spektrum działań, od inicjowania w firmie zbiórek na konkretny cel, przez udział w rozmaitych akcjach charytatywnych (takich jak np. Szlachetna Paczka), po ich samodzielną organizację pod jej egidą. Każde takie działanie ma służyć nie tylko szeroko pojętym celom społecznym, ale również integracji pracowników oraz poprawie wizerunku zewnętrznego.

Specyficzną firmą wolontariatu pracowniczego jest wolontariat kompetencji, w ramach którego pracownicy dzielą się z innymi swoją wiedzą związaną z własną branżą lub zajmowanym stanowiskiem. Uzyskane w ten sposób informacje mogą pomóc na przykład w znalezieniu zatrudnienia lub też rozwiązaniu konkretnych problemów. Formą wolontariatu kompetencji są także dni otwarte w kancelariach prawnych czy urzędach, gdzie pracownicy udzielają nieodpłatnych porad i uczą mierzyć się z zawiłościami przepisów prawa.

W Polsce wolontariat kompetencji jest kierowany w dużej mierze do osób młodych, chcących rozpocząć wymarzoną pracę. Dorota Kołodzicka, specjalista ds. szkoleń i rozwoju z ZT „Kruszwica” S.A. przekonuje, że taka współpraca przynosi korzyści obu stronom.

Dorota Kołodzicka

– Wolontariat kompetencji stanowi innowacyjną formę obecności biznesu w społeczeństwie, która przekłada się na szereg korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Studenci otrzymują porcję unikalnej, specjalistycznej i praktycznej wiedzy biznesowej, a firmowi prelegenci rozwijają swoje kompetencje trenerskie, zyskując jednocześnie sposobność wzbogacenia własnej perspektywy o sugestie oraz świeże spojrzenie na zagadnienia, którymi bardzo chętnie dzielą się ludzie młodzi.

Motywacja przez mentoring

Przemiana z pracownika w mentora nie może pozostać bez wpływu na jego samopoczucie, dlatego wolontariat kompetencji jest uznawany za jedno z najlepszych narzędzi motywacyjnych. Pracownik czuje się doceniony nie tylko podziwem i uwagą „ucznia”, ale także ze względu na fakt, że to on został wybrany, by reprezentować firmę w tej sferze.

Katarzyna Dulko-Gaszyna

– Dla firmy, w której zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią biznesu, każdy sukces zależy od zaangażowania pracowników. To oni sprawiają, że idee CSR są realizowane w praktyce i zyskują ludzki, emocjonalny wymiar. Inwestujemy więc w naszą kadrę i zachęcamy, by inicjowali oraz wdrażali konkretne pomysły. Dzięki temu każda organizowana akcja przynosi wyłącznie najlepsze rezultaty – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju z IKEA.

Zmotywowany pracownik, to wierny pracownik, który nie będzie chciał opuścić stanowiska i poszukiwać nowej pracy. Taka sytuacja z punktu widzenia firmy przynosi wyłącznie korzyści, bo pozwala zaoszczędzić na kosztach rekrutacji i wyszkolenia nowego specjalisty, którego kompetencje można zweryfikować dopiero z czasem. Okazuje się więc, że pracownicy równie mocno, jak awanse i benefity cenią możliwość wykorzystania swojej pracy w pomocy innym.

Niniejszy artykuł powstał na podstawie informacji otrzymanej od: PR-imo public relations

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *