Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Giełda Papierów Wartościowych wdraża kolejny etap projektu NewConnect 2.0

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wprowadza kolejne zmiany wynikające z konieczności dostosowania istniejących regulacji do rozporządzeń Unii Europejskiej wobec spraw nadużyć na rynku. Korekty w regulaminie NewConnect obowiązywać będą od 3 lipca.

Ze zmianami wiążą się nadzieje na wzrost zaufania wobec rynku NewConnect oraz do zwiększenia jego zasięgu. Koncentrują się one na trzech podstawowych obszarach:

  • obowiązki informacyjne emitentów, w których najistotniejszą zmianą jest skrócenie czasu publikowania raportów rocznych i kwartalnych z sześciu do pięciu miesięcy;
  • zasady wprowadzania i wykluczania papierów wartościowych, w których dodano przepis o emitenta do wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect każdej kolejnej emisji akcji tego samego rodzaju co już wprowadzone, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego;
  • zasady funkcjonowania autoryzowanych doradców, którzy będą mieć obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z raportami emitenta za okres ostatnich 6 miesięcy oraz jego aktualną sytuacją.

Wszystkie zmiany mają na celu zmniejszenie nadużyć na rynku małych spółek,poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie przystępności rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *