w ,

Jakie formaty eventów warto prowadzić w branży IT?

spotkania w branzy it
  • Spotkania o charakterze edukacyjnym nadal przyciągają wielu zainteresowanych.

  • Obecnie jest coraz więcej komunikatów o branżowych eventach, które służą nie tylko zdobywaniu wiedzy, umiejętności, ale i budowaniu sieci kontaktów, czyli networkingowi.

  • Oto krótki przegląd formatów spotkań.

meetup formaty spotkań w branży it

Według raportu „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy” opracowanego przez PARP i Uniwersytet Jagielloński aż 83% dorosłych Polaków (25-64 lat) rozwija swoje kompetencje. Z czego 71% osób robi to w sposób nieformalny, 36% w sposób pozaformalny (np. szkolenia, kursy warsztaty), a 29% w miejscu pracy (coaching, mentoring, obserwacja). Jakie formy wydarzeń są najpopularniejsze i czym się wyróżniają?

Meetupy to spotkania dla osób, których łączy wspólna pasja. Zawsze organizowane są wokół określonej tematyki. Meetupy pomagają spotkać się ludziom o podobnych zainteresowaniach, pracującym w tym samym zawodzie, a nawet na tożsamym stanowisku. Specjaliści danej branży spotykają się w miejscach, które pozwalają na wymianę zdań w podgrupach, na dyskusje na forum. Jest też przestrzeń na prezentacje i networking.

Jedną z branż, która aktywnie działa, aby integrować osoby z tego samego kręgu zainteresowań, jest branża IT. Organizuje się wiele spotkań otwartych, poświęconych różnych zagadnieniom, m.in. sztucznej inteligencji, językom programowania czy bazom danych. O skali popularności tego typu spotkań świadczą m.in. dane z portalu meetup.com, gdzie jest prawie 10 000 zarejestrowanych użytkowników w kategorii specjaliści IT przypisanych do 12 grup, m.in. o tematyce technologia informacyjna, nowa technologia, administracja systemem czy chmura obliczeniowa.

Dla przykładu, firma z branży IT – Codete, cyklicznie zaprasza na meetup’y do przestronnego Techie’s – resto-baru urządzonego w klimacie Berlina lat 80-tych i 90-tych, który znajduje się na krakowskim Podgórzu. Wydarzenia dot. technologii i zagadnień popularnonaukowych w ramach projektu Techie’s Space są najczęściej bezpłatne. Meetupy cieszą się dużą popularnością, ponieważ w przyjemnej atmosferze można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale i nawiązać wartościowe, trwałe relacje z nowo poznanymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
Organizujemy meetupy, aby integrować specjalistów z branży. Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie niezwykle ważny, wspiera wiele sektorów gospodarki. Dlatego wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy członkami zespołów IT ma ogromny sens. Poznajemy się, uczymy wzajemnie od siebie, współpracujemy, aby tworzyć jeszcze lepszej jakości rozwiązania zarówno w pracy, jak i poza nią – mówi Artur Olechowski, członek zarządu Codete.

Organizowanie meetupów, to również szansa na zwiększanie zaangażowania wewnątrz firmy, np. poprzez realizowanie tematów spotkań, które są pomysłami pracowników. Potwierdza to m.in. ankieta Satisfaction Survey 2023 przeprowadzona w Codete, gdzie aż 76% członków zespołów pozytywnie ocenia takie inicjatywy.

  • Szkolenia i warsztaty

Szkolenia lub warsztaty branżowe to tradycyjna forma spotkań dla pracowników firm, za pomocą której członkowie zespołów zdobywają wiedzę, umiejętności, a w konsekwencji podwyższają swoje kompetencje zawodowe. To także szansa dla tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę w IT. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego na naszym rynku pracy brakuje blisko 150 tys. specjalistów IT.

Wiele szkoleń może odbywać się w formule online, co sprzyja prezentowaniu treści wszystkim uczestnikom w wygodnej formie, niezależnie od ich lokalizacji. Jednak formuła spotkań stacjonarnych skraca dystans i ułatwia zadawanie pytań, co z kolei pozwala na lepsze poznanie zagadnień prezentowanych na warsztatach i zdobywanie wiedzy w przystępny i szybki sposób. Dodatkowym atutem szkoleń twarzą w twarz jest możliwość przekazania materiałów, gadżetów czy drobnych podarunków – taka forma ułatwia zapamiętanie warsztatów czy kursu na dłużej.

  • Panele dyskusyjne i konferencje

Panel dyskusyjny jest znaną i często stosowaną formą spotkań branżowych, takich jak konferencje. Promuje zarówno ekspertów, rozmawiających na forum o danym zagadnieniu, jak i przekazywaną przez nich wiedzę. Dlatego może mieć charakter bardziej formalny, gdyż zawiera mniej przestrzeni na swobodne rozmowy wszystkich uczestników w trakcie wydarzenia. Okazja do networkingu pojawia się w przerwach od głównej dyskusji i po jej zakończeniu.

Panel dyskusyjny jest formą spotkań bardzo wartościową dla słuchaczy ze względu na cenną wiedzę panelistów i ich samych jako osób, które stale poszerzają swoje kompetencje. Wydarzenie to jest jednak mniej interaktywne niż szkolenia i warsztaty, a nawet meetup. Zaproszeni pozyskują wiedzę, wsłuchując się w wypowiedzi innych. Do tego potrzebna jest pełna koncentracja i skupienie uwagi przez długi czas.

  • Wystawy i prezentacje projektów

Efekty działań kreatywnych i niestandardowych projektów mogą być prezentowane w sposób zbliżony do wernisażu sztuki. Taka forma i oprawa podnosi prestiż zarówno samego projektu, jak i ułatwia przedstawienie jego twórców. W branży technologicznej może przyjąć formę modelu czy makiety rozwiązania. Jednocześnie wystawa czy prezentacja mogą opierać się na nawiązaniu do pasji i hobby osób z branży IT, zbliżając innych zainteresowanych daną formą – jak fotografia, rysunek, grafika komputerowa czy modelowanie 3D. Jest to jedna z bardziej interdyscyplinarnych form spotkań, otwarta dla różnych branż.

W branży IT mamy wiele osób, które chcą działać, aby aktywnie zmieniać rzeczywistość na lepszą. To właśnie od nich wiele zależy. Meetupy, warsztaty, panele dyskusyjne i inne formy spotkań są świetną okazją nie tylko do podwyższania kompetencji, ale i wymiany wiedzy, doświadczeń, wspólnego omówienia ciekawych case’ów i rozwiązywania problemów. Postęp technologiczny jest bardzo szybki, a takie spotkania pozwalają być na bieżąco i wspólnie dochodzić do kreatywnych rozwiązań – dodaje Artur Olechowski.


  1. Dyrektywa Work-Life Balance: Dodatkowe urlopy i uprawnienia pracowników – na co muszą przygotować się firmy
  2. Jakie są główne czynniki wpływające na rozwój outsourcingu księgowości i jakie korzyści oferuje przedsiębiorstwom?
  3. Team building a konflikty w zespołach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sklep duka.com z zarzutami Prezesa UOKiK

Sklep duka.com z zarzutami Prezesa UOKiK

spedycja logistyka

Dokumentacja w transporcie – o czym należy pamiętać?