w , ,

Jak zmniejszać ryzyko wypadków przy pracy?

szkolenia bhp
szkolenia bhp

Pośpiech, brak uwagi, zmęczenie, brawura oraz ignorowanie przepisów i zasad BHP należą do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy. Do listy tej dopisać można również złą organizację pracy, niską świadomość zagrożeń wśród pracowników oraz lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Spojrzenie z zewnątrz

Do podnoszenia bezpieczeństwa w pracy warto zaangażować osobę z zewnątrz. Zdarza się, że prowadząc firmę, nie potrafimy spojrzeć na nią z odpowiedniego dystansu, a przez to nie dostrzegamy braków w procedurach BHP, ani niepotrzebnego ryzyka, które można łatwo wyeliminować.

Sprawdzenie stanu BHP firmy może przynieść pozytywne skutki i wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków. Audyt BHP warto zlecić profesjonalnej i doświadczonej firmie, takiej jak BHP-Dorada.

Odpowiedzialność pracodawcy

Ponieważ to pracodawca organizuje miejsce pracy dla swoich pracowników, na nim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy przekazanie zasad zachowania bezpieczeństwa na danym stanowisku, upewnienie się, że pracownik zrozumiał oraz minimalizowanie ryzyka wypadku. Pracodawca nie musi robić tego samodzielnie. Może w tym celu zatrudnić zewnętrzną firmę, zajmującą się szkoleniami, przygotowaniem ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, tworzeniem instrukcji BHP oraz wdrażaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w codzienne funkcjonowanie firmy.

szkolenia bhp
Szkolenia bhp

Warto jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia wypadku, odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy. Dlatego zatrudnianie firm rzetelnych leży w jego własnym interesie.

Sama postawa pracodawcy ma niebagatelny wpływ na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji. W miejscu, gdzie przepisy i szkolenia BHP traktowane są z niechęcią lub pobłażliwością, łatwiej o zaniedbania, które prowadzą do wypadków.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Warto przyjrzeć się dokładnie szkoleniom BHP prowadzonym w naszym przedsiębiorstwie, zarówno tym okresowym jak i wstępnym. Wybierając rzetelną firmę szkoleniową, dajemy pracownikom sygnał, że ich bezpieczeństwo jest ważne. Warto kłaść nacisk na to, by pracownicy  traktowali szkolenia z powagą, by angażowali się w przebieg szkolenia i aktywnie przyswajali przekazywaną wiedzę. Warto też włączyć pracowników w rozwój kultury BHP na terenie firmy.

Ocena ryzyka zawodowego

Jednym z elementów prewencji wypadkowej jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla każdego ze stanowisk w firmie.

Środki Ochrony Indywidualnej

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, które  występują w środowisku pracy. Najczęściej stosowane Środki Ochrony Indywidualnej to odzież ochronna, okulary ochronne, nauszniki, buty antypoślizgowe, kaski.

Kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy pracownicy stosują Środki Ochrony Indywidualnej. A także, czy stosują się do obowiązujących na danym stanowisku pracy przepisów i zasad BHP.

Procedury i zabezpieczenia

Zmniejszanie ryzyka wypadku to również regularne kontrole stanu technicznego stosowanych maszyn, usuwanie źródła zagrożeń, zabezpieczanie miejsc pracy tak, by pracownicy nie mogli z nich spaść, zderzyć się, uderzyć czy poślizgnąć.

Celem wszystkich działań ochronnych powinno być takie zorganizowanie i usystematyzowanie pracy na danym stanowisku, by zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników były minimalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SOFTSWISS

Praca zdalna, jak przygotować do niej firmę?

kosze-prezentowe-na-wielkanoc

Czy warto postawić na zestawy wielkanocne dla pracowników?