w

Jak zminimalizować straty z powodu kradzieży w sklepach

Kradzieże w sklepach to poważny problem, który może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe firm. W pierwszym półroczu 2023 roku liczba kradzieży w polskich sklepach wzrosła o 39,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Istnieje kilka przyczyn rosnącej liczby kradzieży w sklepach. Jedną z nich jest wzrost inflacji, która powoduje, że ludzie są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań, aby zdobyć potrzebne im produkty. Inną przyczyną jest wzrost cen elektroniki i innych dóbr luksusowych, które są bardziej atrakcyjne dla złodziei.

Bardzo dobrym przykładem na brak umiejętności korzystania z systemów zabezpieczeń jest pomijanie analizy ich skuteczności. Bardzo często nikt nie sprawdza i nie monitoruje tego, jak często włącza się alarm, w jakich godzinach i dniach tygodnia, czy niektóre kasy lub wyjścia są bardziej narażone, a w niektórych kasach podejrzanie nikt nigdy nie próbował nic wynieść. To są wszystko dane, które pomagają świadomie i skutecznie zarządzać systemami zapobiegania stratami w handlu – komentuje Robert Głażewski, Business Unit Director w Checkpoint Systems Polska. 

Niestety, wiele firm nie podejmuje skutecznych działań w celu ograniczenia kradzieży.

  • Niektóre firmy akceptują pewien poziom strat wynikających z kradzieży jako naturalnie towarzyszących działalności handlowej.
  • Inne firmy wdrażają nieadekwatne rozwiązania, takie jak zabezpieczenia antykradzieżowe, które są zbyt proste do ominięcia.
  • Jeszcze inne firmy nie monitorują skuteczności swoich systemów zabezpieczeń.

Aby zminimalizować straty z powodu kradzieży, firmy powinny wdrożyć kompleksowy program przeciwdziałania kradzieży. Program ten powinien obejmować następujące elementy:

  • Ocena ryzyka kradzieży – firmy powinny przeprowadzić ocenę ryzyka kradzieży, aby określić, które produkty są najbardziej narażone na kradzież.
  • Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń – firmy powinny wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia, które będą skuteczne w zapobieganiu kradzieży.
  • Monitorowanie skuteczności zabezpieczeń – firmy powinny regularnie monitorować skuteczność swoich zabezpieczeń, aby upewnić się, że są one skuteczne.

Warto podkreślić, że profesjonalne systemy zabezpieczeń antykradzieżowych, takie jak anteny antykradzieżowe P30 Checkpoint, są dostępne w przystępnych cenach i różnych konfiguracjach, co znacząco pozwala obniżyć barierę wejścia, jednocześnie pozwalając na rozbudowę systemu w przyszłości. Odpowiedzialny dostawca rozwiązań wykona także audyt, który pozwoli uniknąć inwestycji niedopasowanych do realnych potrzeb biznesu. Idealnym przykładem są np. sklepy sportowe – wielu producentów fabrycznie umieszcza na swoich produktach zabezpieczenia antykradzieżowe, a więc często wystarczy tylko dokupić bramki – dodaje Robert Głażewski. 

Oto kilka konkretnych wskazówek dla firm, które chcą zminimalizować straty z powodu kradzieży:

  • Stosuj technologie antykradzieżowe – technologie antykradzieżowe, takie jak anteny RFID i systemy kamer, mogą być skutecznym sposobem na zapobieganie kradzieży.
  • Kształtuj świadomość pracowników – pracownicy powinni być przeszkoleniu w zakresie wykrywania i zapobiegania kradzieży.
  • Współpracuj z organami ścigania – firmy powinny współpracować z organami ścigania, aby ścigać złodziei.

Kradzieże w sklepach to poważny problem, który może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe firm. Aby zminimalizować straty z powodu kradzieży, firmy powinny wdrożyć kompleksowy program przeciwdziałania kradzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twenty4Seven

Kolejna realizacja Twenty4Seven: Wóz Super Slow Motion dla Telewizji Polsat

Zmiana czasu: Latem zegary przestawia się do przodu, a zimą do tyłu.

Czy wieczorem dzisiaj zegar przestawiamy do przodu czy do tyłu? Zmiana czasu na zimowy