w

Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym

rynek nieruchomości
rynek nieruchomości

Jeżeli przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości została ona przez nas sprzedana, wówczas jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. Wynosi on 19% od dochodu i podlega mu sprzedaż nieruchomości, udziałów w nich, domu w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania. Jak w takiej sytuacji rozliczyć się z urzędem skarbowym? Podpowiadamy.

Sprzedaż nieruchomości a PIT-39

PIT-39 to deklaracja, którą należy złożyć jeżeli w roku podatkowym rozliczamy przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz zamiany nieruchomości i praw. Opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży prywatnej nieruchomości, która została zbyta w okresie 5 lat, licząc od końca roku jej nabycia lub wybudowania. 

Oznacza to że jeżeli sprzedana przez nas nieruchomość została nabyta lub wybudowana w 2015 roku, lub wcześniej, wówczas w tym roku nie trzeba rozliczać tej transakcji. PIT-39 za 2021 należy złożyć do 2 maja 2022. Najlepiej rozlicz e-deklaracje online. Małżonkowie, którzy sprzedają nieruchomość objętą wspólnotą majątkową, powinni złożyć dwie deklaracje, w których każde z nich wykaże przychód ze swojego udziału we własności.

Koszty uzyskania przychodów

To udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, które zostały poczynione w czasie ich posiadania. W przypadku nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość majątku w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku. 

W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat podatek od wzbogacenia się będzie liczony od różnicy między kwotą zapłaconą za nieruchomość a sumą sprzedaży. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli na przykład kupiliśmy dom za 500 000 zł, a sprzedajemy go za 600 000 zł, przed upływem 5 lat i nie wykazujemy żadnych dodatkowych kosztów, to podstawa opodatkowania wyniesie 100 000 zł, więc podatek to 19 000 zł. 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

W PIT-39 należy wykazać kwotę zwolnienia z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych z tytułu przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w okresie nie dłuższym niż 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu.

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, lokalu spółdzielczego, budowy, adaptacji, remontu lokalu, a także nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego czy nabycie prawa do lokalu mieszkalnego. Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się również spłatę kredytu wraz z odsetkami w tym kredytu refinansowego i konsolidacyjnego zaciągniętego na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydatki takie mogą być ponoszone również poza granicami kraju, czyli w państwach Unii Europejskiej i należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

flipping

Kup taniej, wyremontuj, sprzedaj drożej – na czym polega flipping?

Employer branding

Employer branding – które praktyki są dziś skuteczne?