w

Różnice między SSC a outsourcingiem

Chociaż sektor Shared Service Center (SSC) i outsourcing mają wiele wspólnego, istnieją pewne kluczowe różnice między tymi dwoma koncepcjami.

  1. Właściciel usług:
  • SSC: Centra usług wspólnych są zazwyczaj własnością i zarządzane przez tę samą organizację, która korzysta z ich usług. Działają one jako oddziały lub jednostki biznesowe, które świadczą usługi dla różnych działów lub spółek zależnych w ramach tej samej grupy.
  • Outsourcing: W przypadku outsourcingu usługi są świadczone przez zewnętrzne, niezależne organizacje (dostawców usług), które specjalizują się w określonym obszarze i obsługują wiele klientów.
  1. Relacje biznesowe:
  • SSC: W ramach centrum usług wspólnych relacje między dostawcą usług a odbiorcą są zazwyczaj uważane za relacje wewnętrzne, oparte na współpracy i wspólnym interesie.
  • Outsourcing: W przypadku outsourcingu relacje między dostawcą usług a klientem mają charakter zewnętrzny, oparty na umowach, które regulują zakres, warunki i jakość świadczonych usług.
  1. Kontrola i zarządzanie:
  • SSC: Ponieważ SSC są częścią tej samej organizacji, istnieje większa kontrola i możliwość wpływu na zarządzanie, procesy i jakość usług.
  • Outsourcing: W przypadku outsourcingu kontrola nad usługami jest nieco ograniczona, ponieważ usługi są świadczone przez zewnętrzną firmę. Wymaga to zwykle większego zaangażowania w zarządzanie relacjami, aby zapewnić zgodność z umową i oczekiwaną jakość usług.

Podsumowując, główna różnica między SSC a outsourcingiem polega na tym, że SSC to usługi świadczone wewnętrznie przez jednostki należące do tej samej organizacji, podczas gdy outsourcing polega na zlecaniu funkcji wspierających zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom. Wybór między SSC a outsourcingiem zależy od potrzeb, strategii i celów organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fest festival

Fest Festival. Możliwa odpowiedzialność karna i rada dla poszkodowanych 

Outsourcing księgowości

Jak przygotować firmę na wrzesień? Oto 6 kluczowych decyzji marketingowych