w

Czy ZUS też prowadzi kampanię wyborczą?

Czy ZUS też prowadzi kampanię wyborczą? Nowyoutsourcing.pl

08.10.2023 roku z serwerów ZUS do beneficjentów 500+ (800+) został wysłany e-mail informacyjny o … 500+ (800+)

Jaka jest intencja wysyłania takiej informacji w niedzielę przed południem, skoro nowelizacja ustawy została ogłoszona 9 sierpnia 2023 r., a wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. i w tzw. międzyczasie nie wydarzyło się nic, co uzasadniałoby taką wysyłkę?

W wiadomości znalazły się szczegółowe informacje na temat przepisów i planów na przyszłość programu. Wykorzystano okazję, aby podkreślić osiągnięcia rządu w zakresie polityki społecznej i podziękować za zaufanie, jakim obdarowali go obywatele, kontynuując wsparcie dla rządzącej partii.

Pełna jego treść poniżej:

Wyjaśniamy przepisy dotyczące podstawy tego e-maila:

 


Art. 28a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2. Minister właściwy do spraw rodziny, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze, na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres miejsca zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.


Art. 148. Konstytucji

Kompetencje Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów:

1) reprezentuje Radę Ministrów,
Art. 15b. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wykorzystywanie danych kontaktowych z rejestru publicznego lub systemów teleinformatycznych

1. Podmiot publiczny w celu ochrony interesu prawnego lub faktycznego osoby fizycznej, w szczególności w związku z realizowanymi na jej rzecz usługami, może wykorzystywać jej dane kontaktowe gromadzone w rejestrze publicznym lub systemach teleinformatycznych. Brak odpowiedzi osoby fizycznej na próbę nawiązania przez podmiot publiczny kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych nie może negatywnie wpłynąć na jej sytuację prawną lub faktyczną.
2. Podmiot publiczny, wykorzystując dane kontaktowe osoby fizycznej, informuje ją o podstawie prawnej nawiązania kontaktu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzrost sprzedaży usług online

Dynamiczny wzrost sprzedaży usług online

auto firmowe

Jaki wpływ na wizerunek firmy ma auto firmowe?