Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Informacja PwC – Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania podpisana przez Prezydenta

W dniu 7 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy –Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw.

 

Najistotniejszym zapisem jest zapis dotyczący klauzuli obejścia, mówiący że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny. Skutki podatkowe takiej czynności będą oceniane na podstawie „odpowiednich czynności” (tj. takich, które podjąłby podatnik działający racjonalnie i zgodnymi z prawem celami).

Szczegółowe informacje na temat ustawy znajdują się na dedykowanym podserwisie PricewaterHouse Coopers https://www.pwc.pl/klauzula .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *