w

Wyjaśnienie Zarządu RESBUD SE w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

W związku z zawieszeniem obrotu akcjami RESBUD SE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Spółki informuje, że powodem zawieszenia jest błąd techniczny zaistniały po stronie Spółki podczas wysyłki raportu.

4 października 2023 r. nastąpiło zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego
3 października 2023 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki. 

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że „powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości, w terminie określonym przepisami prawa, skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2023 roku, bądź przekazanie niekompletnego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2023 r.”.

Wyjaśnienie Zarządu SE

Zarząd RESBUD SE wyjaśnia, że błąd w przekazaniu raportu za pierwsze półrocze 2023 r., który skutkował podjęciem przez KNF decyzji o żądaniu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, spowodowany był problemem technicznym zaistniałym po stronie Spółki. Błąd został przez Spółkę naprawiony, a poprawiony raport został wysłany do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2023 r. 

Zarząd Spółki przeprasza za zaistniałą sytuację.

RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, elektroenergetyki i inżynierii lądowej oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nagroda nobla

Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki 

metaverse

Raport Mastercard: Poland meets Metaverse