Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Comiesięczne raportowanie JPK dla VAT jeszcze w tym roku

Opublikowana 14 czerwca ustawa nakłada na firmy obowiązek generowania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla ewidencji VAT i składania comiesięcznych raportów w tej sprawie bez wezwania organów podatkowych. Zmiany zaczną obowiązywać w lipcu tego roku.

Na mocy ustawy, raportowanie na nowych zasadach jako pierwsze będą musiały wprowadzić największe przedsiębiorstwa, od dnia 1 lipca 2016. W związku z tym ich JPK dla ewidencji VAT powinny zostać złożone już 25 sierpnia 2016 roku. W dalszej kolejności, od stycznia 2017 r., obowiązek obejmie małych i średnich przedsiębiorców, a od stycznia 2018 r. do nowych przepisów będą musieli dostosować się mikroprzedsiębiorcy.

si consulting

– Firmy robią wszystko, żeby sprostać wymaganiom, ale problemem jest czas. Z tego względu części z nich zapewne nie uda się dostarczyć pliku kontrolnego w pierwszym wyznaczonym terminie – mówi Adam Piętera, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie Si Consulting. – Szacuję, że będzie to około 30 proc.,a w tej grupie znajdą się takie podmioty publiczne. Problem jest w dużej mierze techniczny, ponieważ dotyczy zmiany systemu, której nie da się przeprowadzić od ręki. W wielu firmach jest on dostosowywany indywidualnie, co komplikuje sprawę, podobnie jak lokalizacja serwerów i administracji systemów SAP poza granicami kraju. Legislatorzy muszą wziąć to pod uwagę i wskazane byłoby wprowadzenie okresu przejściowego, który dałby szansę na dostosowanie procedur do nowych warunków.

Wprowadzenie nowego obowiązku raportowania danych z ewidencji VAT w formie JPK nie zostało uzależnione od okresów, za które podatnik składa deklaracje w podatku VAT, tj. miesięcznie lub kwartalnie – wszyscy podatnicy będą musieli składać je co miesiąc.

W przypadku braku złożenia JPK dla ewidencji w VAT lub wy kazania w nim nieprawdziwych danych istnieje ryzyko uznania takich zachowań za czyny karalne na gruncie prawa karnego skarbowego. Tego rodzaju ocena może skutkować nałożeniem kary grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie art. 80 ustawy z 10 września 1999 r. -Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Maksymalna wysokość potencjalnej kary grzywny w 2016r. może wynieść nawet ok. 3 mln zł za brak złożenia JPK dla ewidencji w VAT, a w przypadku wykazania w nim nieprawdziwych danych nawet ok. 6 mln. zł.

TA_ITBC_JPK_15.06.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *