spółki

Losowy artykuł RSS

  • Opublikowano w:

    Jak powołać członka zarządu?

    Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej  może mieć wymiar korporacyjny bądź etatowy. Powołanie danej osoby na stanowisko członka zarządu w spółce kapitałowej nie powoduje niejako z mocy prawa nawiązania stosunku pracy. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy stosunek pracy, decyduje zawarcie odrębnej umowy. Podobnie dziej się w przypadku odwołania pracownika z funkcji […]

    Czytaj więcej