prezydent

Losowy artykuł RSS

  • sharing economy

    Opublikowano w:

    Informacja PwC – Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania podpisana przez Prezydenta

      Najistotniejszym zapisem jest zapis dotyczący klauzuli obejścia, mówiący że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny. Skutki podatkowe takiej czynności będą oceniane na podstawie „odpowiednich czynności” (tj. takich, które podjąłby podatnik działający racjonalnie […]

    Czytaj więcej