data quality

Losowy artykuł RSS

  • data quality

    Opublikowano w:

    Data Quality – tajemnica właściwych decyzji biznesowych

    W dobie postępującej cyfryzacji i automatyzacji, coraz więcej procesów musi podlegać szczegółowej analizie komputerowej. Pojęcia takie jak Big Data są coraz powszechniej znane i wdrażane. Jednak pełne wykorzystanie potencjału posiadanych danych może wymagać dużo większego nakładu pracy i planowania. Zmienne zbiory informacji W Big Data wyróżnić można kilka podstawowych kategorii podziału informacji. Pierwsza z nich, […]

    Czytaj więcej