• archiwizacja danych

    Opublikowano w:

    Archiwizacja danych podstawą bezpieczeństwa

    Archiwizacja danych to przede wszystkim bezpieczeństwo dla całego przedsiębiorstwa i jego własnego know-how. Zadbanie o aktualną kopię zapasową najważniejszych plików to gwarancja szybkiego i sprawnego powrotu do pracy. Kopia zapasowa, a archiwizacja danych Wbrew popularnej i często mylnej opinii, pojęcia kopii zapasowej i archiwizacji danych oznaczają dwa różne działania. Tworzenie kopii zapasowej, nazywane też z […]

    Czytaj więcej