Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Raport BMI: 10 obiecujących rynków przyszłości

BMI Research wytypowała 10 wchodzących rynków przyszłości, które maja ogromne szanse na wzrost w przeciągu najbliższych dziesięciu lat. Według szacunków mogą one stać się nową siłą napędową gospodarki na świecie.

Kraje wytypowane w raporcie przez BMI Research powiększą do 2025 roku według obliczeń swoje PKB o 4,2 biliony dolarów, czyli tyle, ile wynosi dziś wartość rynku w Japonii. Oto 10 obiecujących rynków wchodzących przyszłości:

  • Bangladesz – Głównymi towarami eksportowymi Bangladeszu są odzież i produkty rolne, a rynek eksportowy kraju obecnie stanowi już jedną czwartą PKB. Wraz z rozwojem sektoru wytwórczego jego udział będzie rosnąć. W 2015 roku wzrost wyniósł już 6,4%.
  • Etiopia – Ambitna polityka rządu postawiła sobie cele szybkiej urbanizacji kraju oraz rozbudowy infrastruktury. Dlatego też w przeciągu najbliższych lat przemysł budowlany w Etiopii odnotuje znaczny wzrost wartości, czyli około 10,7% rocznie.
  • Indonezja – Przy obecnej stagnacji w przemyśle paliwowym, rządowi tego kraju zależy na rozwoju gospodarki eksportowej towarów przemysłowych. W planach jest zwiększenie wydatków na infrastrukturę, a także ograniczenie biurokracji.
  • Kenia – podstawowymi towarami eksportowymi tego kraju są produkty organiczne i kawa. Ze względu na energię pochodzącą z importu, rząd chce zainwestować w sektory pozaenergetyczne takie jak infrastruktura, energia odnawialna, usługi finansowe i handel detaliczny.
  • Birma – rynek tego kraju podnosi się po reformach politycznych wprowadzonych po 2010 roku. Według szacunków, jeżeli dalej będzie kontynuować liberalną politykę ekonomiczną, Birma stanie w czołówce krajów silnego wzrostu.
  • Nigeria – wzrost PKB w tym kraju wyniósł w 2015 roku 2,7%. Przewiduje się tu znaczy wzrost wartości drugo i trzeciorzędnych sektorów, takich jak handel detaliczny. Głównymi towarami eksportowymi pozostanie kakao i ropa naftowa.
  • Pakistan – prognozuje się tu dynamiczny wzrost sektoru tekstylnego oraz samochodowego. Niższe ceny energii umożliwiają odblokowanie środków finansowych na inwestycje krajowe. W ubiegłym roku wzrost PKB w Pakistanie wyniósł 4,2%.
  • Wietnam – ekspansja przemysłu tego kraju opierać się będzie na rozwoju sektorów budowanych oraz wytwórstwa. Cieszą się one popularnością wśród zagranicznych inwestorów ze względu na niskie koszta pracy i postępującą liberalizacje przepisów dotyczących praw własności cudzoziemców. Obecna stopa bezrobocia w Wietnamie wynosi zaledwie 3%.
  • Filipiny – rosnąca konsumpcja kraju, przełoży się na rozwój przemysłu samochodowego i budowlanego. Rząd kraju wprowadza stopniowo reformy gospodarcze i polityczne, które maja na celu walkę z korupcją, uatrakcyjniły Filipiny w oczach zagranicznych inwestorów.
  • Egipt – tutaj szacuje się kontynuacji silnego wzrostu sektoru mieszkaniowego, ze względu na rosnącą liczbę populacji w miastach. Inwestycje odnotowuje się także w sektorze przemysłu wytwórczego wraz z eksportem takich towarów jak ropa naftowa, owoce i warzywa oraz bawełna.

Podsumowując, najważniejszą rolę w wymienionych państwach będą grać sektory wytwórcze i budownictwo. Zacznie się też kłaść mniejszy nacisk na wydobycie surowców, niż to miało miejsce do tej pory.

BMI Research to firma badawcza, należąca do grupy Fitch, zajmująca się analizą rynku finansowego, obejmującego 24 sektory i około 200 rynków światowych.

Źródło: raport BMI Research

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *