Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Nowa emerytura. Czy jest się czego bać?

Wprowadzane zmiany w systemie emerytalnym zawsze budzą emocje, niekiedy skrajne, a także są przedmiotem społecznej debaty. Było tak zarówno w 2012 roku, gdy rząd przyjął ustawę podnoszącą minimalny wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet oraz mężczyzn, a także, w gdy w październiku 2017 roku, powrócono go do uprzedniego stanu.

Od 1 października 2017 roku o prawo do wypłaty świadczenia emerytalnego mogą ubiegać się wszystkie osoby, które osiągnęły wymagany minimalny wiek emerytalny tj. 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn i mają wypracowany staż pracy 20 lub 25 lat.

Konsekwencje obniżenia wieku emerytalnego

Obniżenie wieku emerytalnego niesie za sobą pewne konsekwencje. Główną jest oczywiście fakt, że będziemy krócej pracować i szybciej uzyskamy prawo do pójścia na emeryturę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje spadek liczby osób aktywnych zawodowo, co w rezultacie spowoduje zmniejszenie ilości wpływających do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek.

Ponadto, obniżenie wieku emerytalnego znacznie obciąży budżet Państwa, ponieważ zwiększy się liczba osób, która uzyska prawo do wypłat świadczenia i będzie ona stale rosnąć. Szacuje się, że obecnie uprawnionych do pobierania świadczenia jest około 7 milionów osób, a w roku bieżącym na emerytury trzeba będzie wydać 10, 4 miliarda złotych.

Od 1 marca 2018 roku zostało podwyższone świadczenie emerytalne, zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji i wyniosło ono 2,98%. Najniższa gwarantowana emerytura wzrosła z 1000 złotych do 1029, 80 złotych.  Nowe przepisy zmieniają także limity dorabiania dla emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Obecnie rząd pracuje nad projektem ustawy dającej prawo do do najniższej emerytury w wysokości 1000 złotych dla kobiet, które z racji wychowywania co najmniej czwórki dzieci nie były w stanie jej sobie wypracować.  

Wprowadzenie PPK

Z punktu widzenia przeciętnego Polaka emerytury po nowemu i zmiany, jakie wprowadza rząd są jak najbardziej korzystne, ale także bardzo kosztowne. A to nie koniec zmian. Na 2019 rok planowane jest wejście w życie nowej ustawy, która zakłada uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK mają stanowić dobrowolne zabezpieczenie emerytalne jako uzupełnienie emerytury z ZUS . PPK będą obowiązkowe do założenia przez wszystkie firmy zatrudniające min. jedną osobę – w pierwszym etapie wdrażania obowiązkiem objęte zostaną firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Co ważne, od momentu wpłaty pierwszej składki za pracownika uczestniczącego w PPK, jego oszczędności staną się prywatne i będą dziedziczone przez osobę, którą pracownik wskaże w planie. Gromadzone środki będą możliwe do wypłacenia po 60. roku życia lub w kilku szczególnych sytuacjach np.  wykorzystanie zgromadzonych środków na wkład własny podczas zakupu mieszkania (100% środków z koniecznością zwrotu w ciągu 15 lat) lub w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (do 25% zgromadzonych środków).

Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Więcej informacji znajdziesz w serwisie Emerytura PZU pod adresem https://emerytura.pzu.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *