Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Bardzo dobre wyniki Sygnity w 1 półroczu 2016

Grupa Sygnity 25 maja 2016 zaprezentowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016, obejmujące okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Wyniki prezentują się nad wyraz dobrze, a szczególną uwagę warto zwrócić na:

  • wyższe przychody – 244,3 mln zł (+6,3% r/r),
  • poprawa zysków: EBITDA 15,6 mln zł (+17,8% r/r) i EBIT 7,2 mln zł (+29,8% r/r),
  • zwycięstwo aż w 18 przetargach o łącznej wartości ponad 108 mln zł , co oznacza zdobycie pozycji lidera
  • łączny portfel zamówień na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł,

Poprawa perspektywy przychodowej to jeden z głównych celów, który dzięki intensywnej pracy udało się osiągnąć poprzez szeroką ekspansję biznesową w trzech sektorach – publicznym, bankowo-finansowym i utilities, w których Sygnity ma ugruntowaną pozycję.

Janusz Guy - prezes Sygnity

Na sytuację w kluczowym dla nas sektorze publicznym duży wpływ miało przemodelowanie sceny politycznej. Zaskutkowało to spadkiem liczby postępowań przetargowych, a co za tym idzie także budżetów. Nie bez znaczenia jest wciąż przedłużającą się kwestia uruchomienia kolejnej transzy środków unijnych. Mimo niesprzyjających uwarunkowań w kalendarzowym I kwartale 2016 r., Sygnity było liderem rynku pod względem łącznej wartości wygranych postępowań w IT w administracji publicznej. Wygraliśmy 18 przetargów o łącznej wartości ponad 108 mln zł. Podkreśleniem naszej silnej pozycji w tym sektorze jest realizacja istotnych kontraktów dla administracji państwowej, jak i pozyskiwanie nowych umów, w tym tak istotnych społecznie, jak Program „Rodzina 500 Plus” dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – komentuje Janusz R. Guy, Prezes Sygnity S.A.

W I półroczu bieżącego roku obrotowego Sygnity wykonało i wdrożyło system do obsługi rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Powstałe w relatywnie krótkim czasie rozwiązanie umożliwia pełną obsługę spraw związanych z realizacją świadczenia wychowawczego 500 Plus: od przyjęcia wniosku, poprzez wydanie decyzji i realizację świadczenia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Dzięki podpisaniu szeregu istotnych kontraktów w sektorze utilities spółka osiągnęła zakładany poziom przychodów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wdrożenie autorskiego systemu SUS w Zakładzie Energetycznym Użyteczności Publicznej. System w kompleksowy sposób pokrywa główne procesy biznesowe związane z obsługą klienta na uwolnionym rynku energii i gazu, w trakcie całego cyklu sprzedażowego: od pozyskania klienta, przez realizację umowy, aż do jej zakończenia.

Janusz Guy - prezes Sygnity

Nowe umowy i istotne kontrakty, m.in.: z ZUS, ARiMR, czy PSE Innowacje pozwalają konsekwentnie budować nasz portfel zamówień. Przychody na II połowę roku obrotowego 2015/2016 z umów podpisanych do 6 maja 2016 wynoszą 160 mln zł i są wyższe o ok. 3% rok do roku. Z kolei portfel zamówień na rok obrotowy 2017 i lata kolejne wynosi 256 mln zł, co oznacza że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł. Ponadto portfel zamówień, zgodnie z naszymi zapowiedziami jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych produktów i usług oraz wartości zamówień. Dzięki temu zakładamy lepszą rentowność naszych przyszłych realizacji. – podsumowuje Prezes Sygnity – Efektywność sprzedażowa, nowe prestiżowe kontrakty, poziom backlogu, dyscyplina kosztowa i trwałe obniżenie kosztów ogólnych, w ocenie Zarządu, przyczyniać się będą do osiągania dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnych kwartałach bieżącego roku obrotowego – dodaje Janusz R. Guy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *