Telegram

Losowy artykuł RSS

 • rynek budowlany

  Opublikowano w:

  Nadchodzą dobre czasy dla polskiego rynku budowlanego

  Nasz kraj wraz z Irlandią jest także liderem wzrostu rynku budowlanego, który w latach 2015 – 2017 wyniesie około 28%. Jest to wynik kończących się właśnie projektów unijnych. Polskie firmy coraz częściej wychodzą naprzeciw wymaganiom zagranicznych inwestorów, stawiając na pomysłowość i doświadczenie. Najbliższe 5 lat w budownictwie Pomimo braku dużych zrywów inwestycyjnych w 2016 roku, […]

  Czytaj więcej

 • kredyty hipoteczne dla przedsiębiorstw

  Opublikowano w:

  Niższy koszt kredytów hipotecznych dla przedsiębiorstw

  Według specjalistów najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest kurczowe trzymanie się jednego banku przez wiele lat. Na przestrzeni czasu jego sytuacja finansowa może znacznie się zmienić, a inne placówki oferować będą korzystniejsze warunki niż nasza dotychczasowa. Zdaniem specjalistów na przyszłe oszczędności najlepiej wpłynie skorzystanie z usług niezależnego doradcy. Fachowe wykorzystanie informacji oraz wybór najlepszych warunków […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Dwa lata na wdrożenie nowych przepisów dotyczących danych osobowych

  Wprowadzone zmiany nakładają na firmy dodatkowe obowiązki, za którymi wiążą się też większe koszta prowadzenia działalności. Dają one więcej uprawnień obywatelom Unii Europejskiej, zapewniając większą kontrolę nad tym, co będzie się działo z ich danymi osobowymi. Firmy wykorzystujące informacje o danych osobowych zobligowane są do informowania w szerszym zakresie o tym dokąd wysłane są informacje […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Płaca minimalna i zatrudnienie w górę

  Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają branże przemysłowa, hutnicza, handlowa, naprawcza, transportowa oraz związana z łącznością. Pod względem dostępności miejsc pracy sytuacja w Polsce wschodniej i zachodniej powoli się wyrównuje. Przedsiębiorcy chcą nie tylko zatrudniać, ale również podnosić pensje. Zgodnie z raportem, 24 proc. z nich ma zamiar to zrobić w perspektywie najbliższego półrocza. – Ta […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Pakiet ponad stu usprawnień dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Jest to pierwsza odsłona zapowiadanych usprawnień dla przedsiębiorstw proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Skupiono się na codziennych problemach z jakimi muszą zmagać się firmy, a są to między innymi: czasochłonny proces odzyskiwania długów; nieadekwatne do wykroczeń kary administracyjne; brak przepisów mówiących o ciągłym działaniu firmy po śmierci właściciela; sformalizowanie postępowań w urzędach w celu skrócenia czasów […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Sejm ustanowił Dzień Przedsiębiorcy

  Wnioskodawcy podkreślali, że czerwiec jest wyjątkowym miesiącem, w którym można docenić możliwość dokonywania przez przedsiębiorców swobodnych decyzji gospodarczych. W uzasadnieniu wniosku przeczytać można: W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze, wolne wybory parlamentarne, które otworzyły nam drogę do wolności, w tym również do wolności gospodarczej. Dzień ten upamiętniony jest również jako Dzień Wolności […]

  Czytaj więcej

 • sharing economy

  Opublikowano w:

  Informacja PwC – Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania podpisana przez Prezydenta

    Najistotniejszym zapisem jest zapis dotyczący klauzuli obejścia, mówiący że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny. Skutki podatkowe takiej czynności będą oceniane na podstawie „odpowiednich czynności” (tj. takich, które podjąłby podatnik działający racjonalnie […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  NIK: nowe autostrady niszczą stare drogi

  Nie jest rzadkością, że zarządca lokalnej drogi dowiaduje się o szczegółach budowy w chwili, gdy ta się rozpoczyna. Wiele tras nie jest przygotowanych na przejęcie bardziej intensywnego ruchu, związanego między innymi z transportem materiałów budowlanych. Z drugiej strony, zarządcy podpisujący stosowne porozumienia nie zawsze mogą liczyć za rekompensatę. Część zniszczeń to po części efekt ich […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Centrum Usług Wspólnych 3M powstało we Wrocławiu

  Ze względu na położenie geograficzne i dotychczasową istotna rolę, Wrocław stanowił idealne miejsce pod kolejną inwestycję, jaką jest otwarcie Centrum Usług Wspólnych. W ten sposób Wrocław stał się nie tylko Europejską Stolicą Kultury 2016, ale także europejską stolicą 3M. – tak decyzję o zlokalizowaniu centrum akurat we Wrocławiu w rozmowie z serwisem miejskim Wroclaw.pl tłumaczył […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Bardzo dobre wyniki Sygnity w 1 półroczu 2016

  Grupa Sygnity 25 maja 2016 zaprezentowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016, obejmujące okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Wyniki prezentują się nad wyraz dobrze, a szczególną uwagę warto zwrócić na: wyższe przychody – 244,3 mln zł (+6,3% r/r), poprawa zysków: EBITDA 15,6 mln zł (+17,8% r/r) i […]

  Czytaj więcej